Zespół

Zuzanna Guty

Zuzanna Guty

Redaktor i korektor

Doktor nauk humanistycznych (autorka pracy Sonet w poezji polskiej po 1956). Jest redaktorem, edytorem oraz operatorem DTP. Ma bogate doświadczenie w redakcji tekstów humanistycznych, prawniczych i filozoficznych. Jest miłośniczką kotów, długich wycieczek i literatury kryminalnej.