Realizacje

Druga Rzesza. Geneza i wybrane aspekty niemieckiego federalizmu (1866–1914)

Dorota Zehmeister

Elementem, który korzystnie wyróżnia książkę Doroty Zehmeister na tle innych monografii z historii Niemiec, jest wysunięcie na plan pierwszy analizy źródeł normatywnych. Zostały one nadzwyczaj sumiennie zgromadzone, zbadane w oryginałach i wnikliwie potraktowane. Autorkę, jako doktora nauk prawnych, stale interesuje bowiem litera prawa i jej przemiany, chociaż nie brakuje również charakterystyki realnego ustroju. W sumie polscy czytelnicy otrzymują więc zweryfikowany obraz oblicza Cesarstwa Niemieckiego, który zarazem może stanowić dobry punkt wyjścia dla wyjaśniania współczesnych problemów niemieckiego federalizmu z perspektywy doświadczenia historycznego.