Proces wydawniczy

Z dbałością o wizualną formę

Z szacunku do wiedzy

Proces wydawniczy jest złożony i wieloetapowy. Mogą być Państwo pewni, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz model pracy jest przemyślany i efektywny.

1

Umowa

Omawiamy z autorem harmonogram realizacji zlecenia, parametry książki (format, rodzaj oprawy i papieru) oraz wysokość nakładu. Następnie podpisujemy umowę wydawniczą zgodną z ustaleniami.

2

Powołanie opiekuna

Przydzielamy autorowi opiekuna projektu, który czuwa nad harmonogramem i informuje autora o postępie prac. Opiekun na dalszych etapach będzie pośredniczył między autorem i osobami zaangażowanymi w pracę nad publikacją.

3

Weryfikacja antyplagiatowa

Aby monografia mogła być punktowana, musi przejść weryfikację antyplagiatową. Nasz zespół sprawdza materiały za pomocą programu plagiat.pl i dodaje publikację do bazy.

4

Recenzja

Wyznaczamy niezależnego recenzenta, eksperta w danej dziedzinie, który opiniuje tekst. Autor otrzymuje sugestie recenzenta. Na tym etapie może jeszcze przeredagować tekst bądź wprowadzić poprawki merytoryczne.

5

Redakcja językowa

Zespół redaktorski poprawia publikację w trybie śledzenia zmian. Wszelkie ingerencje w tekst (skreślenia, dopiski, przestawienia) są widoczne, a miejsca do wyjaśnienia są oznaczane w dymkach komentarzy. Autor otrzymuje od opiekuna poprawki do zatwierdzenia.

6

Skład i łamanie, projekt okładki

Nasi projektanci przygotowują layout książki i opracowują materiały uzupełniające (np. zdjęcia, wykresy, tabele). Graficy projektują okładkę, biorąc pod uwagę oczekiwania autora odnośnie do kolorystyki, motywu czy stylu.

7

Pierwsza korekta wydawnicza

Korektor sprawdza tekst i zaznacza poprawki w pliku pdf. Nad całym procesem czuwa redaktor, który weryfikuje zmiany. Ingerencje w tekst na tym etapie są mniejsze i nie zmieniają brzmienia tekstu.

8

Korekta autorska

Autor otrzymuje od opiekuna poprawki korektora do zatwierdzenia oraz cały tekst do autoryzacji.

9

Naniesienie poprawek i druga korekta

Grafik nanosi poprawki z obu korekt. Następnie korektor przeprowadza rewizję (sczytuje poprawki z poprzednich korekt) oraz korektę techniczną (sprawdza m.in. paginację, dzielenie wyrazów, spis treści, czwórkę redakcyjną).

10

Odbiór nakładu książki

Autor otrzymuje finalną wersję publikacji do ostatecznej akceptacji. Po uzyskaniu jego zgody przekazujemy książkę do drukarni. Świętujemy wydanie książki!

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z procesem wydawniczym.

static.publication_process Episteme
Napisz do nas - Episteme Napisz do nas - Episteme Napisz do nas - Episteme

Napisz do nas