Zespół

Magdalena Żmudziak

Magdalena Żmudziak

Redaktor prowadzący

Magister filologii polskiej ze specjalnością edytorską, uczestnik studiów doktoranckich w dziedzinie literaturoznawstwo. Przez lata była związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II jako pracownik naukowy i administracyjny. Zawodowo zajmowała się literaturą, redakcją, pisała artykuły naukowe i branżowe, organizowała i uczestniczyła w konferencjach naukowych. W wolnych chwilach zaczytuje się w literaturze kryminalnej i chodzi po górach.